Hoofdstuk 1: erfelijke informatie in de cel

Hoofdstuk 2: voortplanting bij de mens

Hoofdstuk 3 : erfelijkheid

Hoofdstuk 4: evolutie

- evolutietheorieën + argumenten voor evolutie

- overzicht van de evolutie

- plaats van de mens in de systematiek

- evolutie van de mens